Image

Nadzory i Odbiory

Świadczymy usługę w zakresie nadzoru nad procesem inwestycyjnym poczynając od weryfikacji zakresu projektowego  i  przyjętych tam rozwiązań poprzez fizyczny nadzór wykonawstwa na budowie kończąc na etapie odbiorów.  Każdy z tych etapów możemy realizować  indywidualnie a w zakresie odbiorów weryfikujemy także poprawność regulacji  instalacji a jeśli jest takie życzenie możemy takie regulacje wykonać sami.  Zwracamy szczególną uwagę na kwestie odbiorowe, które w procesie inwestycyjnym są często zaniedbywane ze względu na brak czasu,  a są bardzo istotne pod względem weryfikacji jakości wykonania i poprawności działania co bezpośrednio przekłada się na zapewnienie komfortu i oszczędność energii.  Powyższa oferta szczególnie skierowana jest do inwestorów.